Hiv-positiivinen

Todettu hiv-tartunta on aina käännekohta tartunnansaaneen elämässä. Alkuvaiheeseen liittyy paljon kysymyksiä ja epätietoisuutta ja on opeteltava elämään kroonisen sairauden kanssa. Hiv-tukikeskus tarjoaa hiv-tartunnan saaneille ja terveydenhuollon toimijoille tukipalveluita profiloituen erityisesti tartunnan alkuvaiheeseen.

Hiv-tukikeskuksen palveluiden kohderyhmänä ovat hiv-tartunnan saaneet, heidän läheisensä ja tartuntaa pelkäävät. Palvelutoiminnan päämääränä on tarjota asiakkaille moniammatillisia tukipalveluita heidän tarpeistaan lähtien Tavoitteena on tukea asiakkaita edistämällä heidän elämänhallintaansa ja integroitumista yhteiskuntaan sekä pyrkiä ehkäisemään syrjäytymistä ja syrjintää.

Tukitoimintaan kuuluvat yksilölliset tuki- ja kriisiluonteiset keskustelut tartunnan alkuvaiheessa ja erilaisissa muissa elämän kriisitilanteissa, sosiaaliohjaus, voimavaraluennot ja -kurssit sekä muu ryhmä- ja vertaistukitoiminta. Palvelutoiminta käsittää lisäksi valtakunnallisen puhelinpäivystyksen ja anonyymin hiv-testauksen sekä Nettineuvonnan. Kaikki Hiv-tukikeskuksen tarjoamat palvelut ovat asiakkaille maksuttomia ja niitä voi käyttää nimettömästi.

www.hivtukikeskus.fi