Koulutus

Tilaa hiv-tukikeskuksesta seksuaaliterveyteen, hiviin, aidsiin ja turvaseksiin liittyvää koulutusta. Tarjoamme koulutusta mm.

  • kouluille ja oppilaitoksille,
  • sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille,
  • nuorison ja maahanmuuttajien parissa toimiville,
  • matkailualan henkilöstölle,
  • suurelle yleisölle erilaisissa tapahtumissa.

 

Koulutukset räätälöidään tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Hinta määräytyy koulutuksen sisällön, keston ja kohderyhmän perusteella.

___________________________________________________________________

Koulutusta ja tietoa nuorille

Nuorille suunnatun koulutuksen tavoitteena on tukea nuoren seksuaalista kasvua ja edistää seksuaaliterveyttä. Koulutuksessa annetaan perustietoa hivistä, aidsista ja muista sukupuolitaudeista sekä turvaseksistä. Lisäksi korostetaan omaa vastuullisuutta seksuaalikäyttäytymisessä, erilaisuuden hyväksymistä ja seksuaalisuuden moniulotteisuutta.

Meiltä voi tilata koulutusta yläasteen, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Koulutukset voidaan toteuttaa esim. luentomuotoisena, työpajatyyppisenä rastikoulutuksena tai koko koulun teemapäivän muodossa.

SEKSUAALITERVEYDEN TYÖKALUPAKKI

Seksuaaliterveyden työkalupakki uudistuu vuoden 2017 aikana. Siitä löydät harjoituksia nuorten seksuaaliterveyden edistämiseksi opetuksen ja seksuaalikasvatuksen tueksi. Paketti sisältää myös aikuisille suunnattuja harjoituksia, joiden avulla voi käsitellä omia käsityksiä ja asenteita seksuaalisuutta kohtaan.

_________________________________________________________________

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille

Ammattilaisille suunnatun koulutuksen tavoitteena on antaa asiallista ja ajankohtaista tietoa hiv-infektioon liittyen. Oikea tieto vähentää sairauteen liittyviä pelkoja ja asenteita ja antaa valmiuksia omassa työssä kohdata, hoitaa ja tukea hiv-tartunnan saaneita ja heidän läheisiään. Tarjoamme myös koulutusta, jossa perehdytään hiv-tartunnan saaneiden erityisryhmien tarpeisiin ja hiv-testaukseen.

_____________________________________________________________________

Monikulttuurisuus ja hiv

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, maahanmuuttajatyötä tekeville sekä eri maahanmuuttajaryhmille. Koulutus painottuu monikulttuurisuus-näkökulmaan ja tuo esille kulttuurisensitiivisyyden merkityksen hiv-tartunnassa ja seksuaalikysymyksissä. Ammattihenkilöille koulutus antaa valmiuksia kohdata ja tuottaa palveluita hiv-positiivisille maahanmuuttajille ja käsitellä maahanmuuttajataustaisten seksuaalikysymyksiä.